SWYDDI YNG NGHAERDYDD
Swyddi a Gyrfaoedd Ynglŷn â GLL GLL yw un o weithredwyr hamdden mwyaf y DU. Maen nhw'n cynnig gwasanaethau hamdden a diwylliannol i gymunedau ledled Caerdydd a'r DU. Rydym yn gweithredu wyth canolfan hamdden mewn partneriaeth gyda Chyngor Dinas Caerdydd, gan gynnig cyfleusterau hamdden fforddiadwy a ffordd o fyw actif ac iach i bawb. Ers dechrau ym 1993, rydym bellach yn gweithredu dros 260 o gyfleusterau gan gynnwys canolfannau hamdden, llyfrgelloedd a chanolfannau plant yr ydym yn eu rhedeg gyda’n partneriaid awdurdodau lleol, ynghyd â digwyddiadau ac arlwyo, meysydd chwarae antur, celfyddydau perfformio, sba dydd a champfeydd. Rydym hefyd yn rhedeg yr Arena Copper Box a Chanolfan Ddŵr Llundain ym Mharc Olympaidd y Frenhines Elizabeth. Fel cyflogwr, rydym yn cynnig hyfforddiant a datblygiad diwydiannol penigamp ac ystod o fuddion gan gynnwys cynlluniau pensiwn, aelodaethau ar ddisgownt yn ein canolfannau hamdden a'n campfeydd, talebion gofal plant a chynllun beicio i'r gwaith. Rydym yn gweithio’n galed, ond yn credu mewn cydbwysedd gwaith-bywyd ac felly rydym yn cynnig cyfleoedd cymdeithasol ardderchog. Cliciwch y ddolen isod i wylio fideo byr sy'n egluro pwy ydyn ni a beth sy'n annog ein pobl i gyflawni mwy. Os oes arnoch eisiau bod yn rhan o’r tîm GLL, ymgeisiwch nawr.
 Gweld swyddi yng Nghaerdydd  Gweld Swyddi Genedlaethol  Prentisiaethau

Mae GLL yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bob carfan o’r boblogaeth.

 Bwriad GLL yw recriwtio pobl nid yn unig ar gyfer swyddi, ond ar gyfer gyrfaoedd hirdymor.

GWOBRWYON AC ACHREDIADAU

Mae GLL yn nod masnachu cofrestredig Greenwich Leisure Limited, menter gymdeithasol elusennol a chymdeithas gofrestredig dan Ddeddf Cwmnïau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 rhif cofrestru 27793R. Swyddfa gofrestredig: Middlegate House, The Royal Arsenal, Llundain, SE18 6SX. Rhif Elusen Cyllid y Wlad: XR43398 rhif cofrestru TAW: 219749179.
E-bost: marketing@gll.org