SWYDDI YNG NGHAERDYDD
Back to Home Page

Achubwr Bywyd

2 Swydd

CANOLFAN HAMDDEN Y DWYRAIN

Achubwr Bywyd

4 Swydd

CANOLFAN HAMDDEN Y TYLLGOED

Achubwr Bywyd

MERCHED YN UNIG

CANOLFAN MAENDY

Achubwr Bywyd

2 Swydd

CANOLFAN HAMDDEN PENTWYN

Achubwr Bywyd - 2 Swydd

CANOLFAN HAMDDEN Y GORLLWEIN

Hyfforddwr Dosbarthiadau Ffitrwydd

Ar draws Canolfannau Hamdden GLL yng Nghaerdydd

Mae GLL yn gyflogwr cyfle cyfartal ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bob carfan o’r boblogaeth.

 Bwriad GLL yw recriwtio pobl nid yn unig ar gyfer swyddi, ond ar gyfer gyrfaoedd hirdymor.

GWOBRWYON AC ACHREDIADAU

Mae GLL yn nod masnachu cofrestredig Greenwich Leisure Limited, menter gymdeithasol elusennol a chymdeithas gofrestredig dan Ddeddf Cwmnïau Cydweithredol a Chymdeithasau Budd Cymunedol 2014 rhif cofrestru 27793R. Swyddfa gofrestredig: Middlegate House, The Royal Arsenal, Llundain, SE18 6SX. Rhif Elusen Cyllid y Wlad: XR43398 rhif cofrestru TAW: 219749179.
E-bost: marketing@gll.org